Svetovanje

Za potrebe naših strank nudimo svetovanje na davčnem, finančnem in poslovnem področju.

    • davčno svetovanje za potrebe naših strank zajema kar nekaj področij za domači ali mednarodni davčni sistem.

Domače davčno svetovanje zajema davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnino, preventivne davčne preglede, svetovanje glede davčnih vidikov poslovnih transakcij in načrtovanje davkov.

Mednarodno davčno svetovanje pa vključuje svetovanje pri mednarodnih poslovnih transakcijah, svetovanje glede transfernih cen in oblikovanja potrebne dokumentacije,  svetovanje tujim fizičnim osebam, ki poslujejo v Sloveniji.

    • finančno svetovanje našim strankam zajema skrbne preglede poslovanja za določeno obdobje, finančno optimizacijo v podjetju, področje prevzema in združevanja podjetij, izdelavo študij ekonomske upravičenosti, glede vrednotenja podjetja, pripravimo pa lahko tudi finančne projekcija za podjetje.
    • poslovno svetovanje zajema podroben pregled poslovanja podjetja za vse poslovne procese, optimizacijo stroškov nabave, optimizacijo poslovanja, širšo, celostno rešitev pa se lahko pripravi z združenjem ostalih svetovalnih storitev.
Top